Работна среща на 6 февруари 2018 г.

На 6 февруари 2018 г. в сградата на Фондация на Тракийски университет , гр.Одрин, Република Турция се проведе поредна среща на екипа по управление на проекта „Хасково и Одрин – културно-исторически дестинации”. Направен бе анализ на свършеното през първите шест месеца и набелязани предстоящите събития през следващото тримесечие. Обсъдени бяха проблемите по дигитализация на културно-историческите обекти , каталога и кулинарната книга.