Информационно събитие

На 16 март в Регионална библиотека „Христо Смирненски” се проведе събитие за повишаване осведомеността, в рамките на изпълнение на проект „Хасково и Одрин – културно- исторически дестинации по ИНТЕРРЕГ България – Турция. Регионална библиотека,като водещият партньор, представи сайта на проекта , съдържащ в себе си интерактивна карта, каталог и кулинарна книга . Бе даден старт на гласуване във фейсбук страницата за най- интересен дигитализиран обект. На срещата присъстваха партньорите от Фондация на Тракийски университет в Одрин, представители на културни институти от двете страни, медии.