Кръгла маса

На 29 – 30 май 2018 г. Регионална библиотека „Хр. Смирненски”, Хасково бе домакин на Кръгла маса на тема: „Устойчиво развитие на туризма чрез дигитализация на културно – историческото наследство. Споделяне на опит и добри практики ”, в изпълнение на проект „Хасково и Одрин – културно-исторически дестинации“, финансиран от Програма Интеррег-ИПП за ТГС България-Турция 2014-2020 г.

Присъстваха представители на културни и образователни институции и на туристически центрове от Хасково и Одрин, служители на библиотеки от Хасковски регион и студенти от „Тракийски университет”, гр. Одрин.