Джамията „Селимие”

Джамията „Селимие” е дело на архитект Синан, когато е бил на 80 години, който нарича произведението си „Моят шедьовър”. Джамията „Селимие” заема място между шедьоврите на архитектурната история както на Турция, така и на света. Джамията е символ на гр. Одрин и в същото време е и символ на османския период. Джамията е изградена между 1569-1575 г. по заповед на Селим II. С четирите си минарета сградата привлича вниманието отдалеч. С избора на мястото, където е построена, архитект Синан се доказва и като специалист по градоустройство. Площта на вътрешната част на джамията, изградена от дялан камък, е 1620 м2, а цялата площ е 2475 м2. Височината на джамията „Селимие” е 43,28 м, като куполът е с диаметър 31,30 м. Куполът лежи върху 8 големи колони, свързани по между си с арки с дължина 6 м. Това е най-сполучливият план на джамия с 8 подпори, който Синан е създал. Към всеки балкон откъм входа водят отделни пътища, а към другите две се стига по единичен път.
Тук голямо значение имат както недостижимите архитектурни характеристики на джамията, така и характеристиките на украсата от камък, мрамор, керамика, дърво и седеф. Михрабът и амвонът са шедьоври изваяни от мрамор. Махфилът (ложето) на мюеззина, разположено върху 12 мраморни колони в средата, украсено със златен варак и орнаменти, е един от най-хубавите образци на класическия период. Керамичната украса на сградата заема специално място в османското и световно изкуство. Тези плочки са най-добрите образци на керамичното изкуство през 16 век, произведени са в гр. Изник по метод на боядисване на керамичните плочки преди да се емайлират. В ограденият с каменна стена широк външен двор на джамията „Селимие” се намират сградите на детския приют, медресе за обучение по коран и медресе за обучение по хадиси. В сградата на медресето за обучение по хадиси е разположен Музей на турското ислямско изкуство. А в частта на медресето по обучение по каран е разположен Музей на произведения, собственост на вакъфите /фондация/. Чаршията „Араста”, разположена под терасата на джамията е изградена по времето на Мурат III, за да носи приходи на джамията „Селимие”. Първият ред е направен от архитект Синан, по-късно е довършен от архитект Давут Ага.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.