ЖП гара “Едирне”, 1945

Архитектурната информация за съществуващата и днес най-стара ЖП гара на гр. Одрин, построена при прокарването на ЖП линията, получаваме от изображенията на картичките, които са се запазили до наши дни. От събраната информация установяваме, че първата ЖП гара е била изградена през 1872 г. (), на мястото на днешната гара преди е имало друга ЖП гара, дори откриването се е състояло тук . През 90-те години тази сграда се използвала като социално учреждение към университет „Тракия” (Сеит Алпак – пенсионирал се през 1980 г. от „Държавни железници). Точната дата на проектирането на ЖП гарата, дело на архитект Кемалеттин Бей, не се знае със сигурност, но се предполага, че е било през първите години на конституционната монархия. Точната дата на началото на строежа също не се знае. Посочват се годните 1911-1912 или 1912-1913 т.). Поради Първата световна война и последващите политически събития ЖП гарата била открита за експлоатация едва през 1930 г., макар строежът да е бил завършен през 1914 г. През 1959 г. сградата е била ремонтирана и преустроена отвътре .На 04.10.1971 г. сградата е била изоставена, тъй като ЖП гарата е била преместена, поради смяната на ЖП линията Одрин –Истанбул . През 1974 г. по времето на кипърската операция сградата е била използвана като преден участък .На 16.06.1977 г. сградата е била закупена от Министерството на финансите, за да се прехвърли към новоучредената Държавна академия по инженерство и архитектура . Сградата е била използвана от университет „Тракия” като аудитория и ректорат. Днес тук се помещава факултетът по изящни изкуства. И другите части на старата гара се използват от различни структури на университета съгласно своите цели.

Мерната единица, използвана в плановете на сградата е мащабът. Проектираният от Кемалеттин Бей план е бил изменен през 1959 г. с цел ремонтиране и преустройство. Почти всички части на сградата са били преустроени според нуждите. Към всички жилищни помещения са били обособени самостоятелни помещения за бани. На долния етаж са били преустроени чакалните, ресторантът, багажното отделение и билетните каси.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.