Регионална библиотека „Христо Смирненски”

Регионална библиотека „Христо Смирненски” е основно книгохранилище в региона, архив на краеведска литература и на местен периодичен печат, център за цялостно библиотечно обслужване на читателите. Библиотеката е създадена през 1953 г. , а през 1975 г. влиза в нова сграда, строена специално за книжовно средище. Принос в архитектурния проект на библиотечната сграда, в организацията на пространството и в обзавеждането на библиотеката има Здравко Дафинов, архитект, библиограф и литературен изследовател, работил съвместно с екипите на арх. Шопов и арх. К. Георгиев. В миналото на мястото на днешната сграда на библиотеката се е намирала фабрика за шарлан и халва, собственост на Кица и Стойо Марчеви, видна хасковска фамилия, оставила трайна диря в историята на града. В последствие семейство Марчеви даряват своя имот на община Хасково. В източната част на сградата се намира Регионалният исторически музей.

Близо 65-годишната дейност на Регионална библиотека „Хр. Смирненски” утвърждава мястото ѝ на значим културен и информационен институт. Традиции и иновации с една обща цел спомагат изпълнението на главните функции на библиотеката. Библиотечният фонд на РБ „Хр. Смирненски” наброява 409 000 тома, близо 4000 регистрирани потребители и над 52000 посещения, 25 компютъризирани работни места за читатели, с безплатен интернет, достъп до електронния каталог, електронните библиотечни услуги, Дигитална библиотека Хасково и външни база-данни. Библиотеката организира и провежда срещи с наши и чужди творци на писаното слово, на изкуството и културата, обучава в начална компютърна грамотност гражданите, работи усилено за формиране на читателски умения и потребности у най- малките. Извършва координационна, експертно-консултантска и квалификационна дейност за библиотеките от региона. Има традиции в издателската дейност и опит в разработването и изпълнението на проекти.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.