Образцово народно читалище “Заря-1858”

Съвкупност от политически и социално икономически фактори обуславят културното развитие през Възраждането и създават предпоставки за създаването на нова форма на просветно средище – читалището. По примера на първото читалище в Свищов (1856 г.) в рамките на една година са създадени читалища в Лом и Шумен. Само две години след това, през 1858 г. е създадено първото в Южна България и четвърто по ред в страната читалище „Заря – 1858”- град Хасково. Христодул Шишманов, Иванчо Минчев, Христо Златаров, Яни Кожухаров и други будни и влиятелни хасковлии създават читалището, което бързо се превръща в притегателен център за всеки родолюбец. През годините читалище „Заря” се утвърждава като културна институция, свързана с историята и духовния живот на град Хасково.

И днес Образцово народно читалище „Заря – 1858” продължава да изпълнява основните си функции – да разпространява знания и култура. Сградата, в която се помещава от 1966 г., е мястото, където читалището развива активни дейности: Библиотека с фонд над 118000 тома обслужва читателските информационни потребности; Езикова, музикална, компютърна и школа по изобразително изкуство се радват на голям интерес и посещаемост; Участниците в хор „Родна песен”, в клуба по спортни танци „Хасково” и клуба за стари градски песни и шлагери „Ари” са лауреати на редица престижни национални и международни награди.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.