Паскалевата къща – Хасково

Възрожденското жилищно строителство е отражение на общия икономически, политически и културен подем в живота на българския народ. Много от възрожденските къщи се превръщат в архитектурни шедьоври. Сред тях е и Паскалевата къща в Хасково. Къщата е принадлежала на чорбаджи Паскал – богат и влиятелен търговец, деен участник в управлението на Хасково през Възраждането. Обявената за национален паметник на културата Паскалева къща е нагледен пример за прехода на местното население от селски към градски и европейски тип на живот. Днес къщата е превърната в етнографски музей. Двуетажната асиметрична сграда пленява многобройните посетители не само с външния си вид, но и с атмосферата в нея. Усещане за уют и функционалност създават типичните за този стил строителство полукръгъл еркер, декоративни ниши (алафранги), резбовани тавани, врати и шкафове, дървени миндери и др. Етнографската експозиция разкрива бита на хасковлии по онова време. Интересно е съчетанието на дървени миндери с виенски мебели, сребърни европейски прибори, руски самовар, типичните хасковски килими и черги. Това подчертава по неповторим начин уникалността и в същото време традицията на Паскалевата къща.

Адрес: ул. „Братя Минчеви” 9, гр. Хасково

This entry was posted in . Bookmark the permalink.