Хасково –автовокзал и памятник на капитану Петко войводе
Haskovo –aut o-gare et le monument du capitaine Petko voïvoda
Haskovo – Autobahnhof und das Denkmal Hauptmann Petko wojwoda

  • Location: Haskovo
  • Publishing: Septemvri - Bulgaria, ДИ „Септември - България”
  • Year: 1977
  • Size: 14,7 x 10,5 cm.
  • Ownership: Regional Library “Hr. Smirnenski”
Category: