На първия си концерт в Хасково – 18. 07. 1910 г.

  • Местоположение: Хасково
  • Година: 1910
  • Размер: 9 x 14 см.
  • Собственост: Красимир Захариев
Категория: