• Автор: Grete Back
  • Местоположение: Дрезден 
  • Година: 1919
  • Размер: 9 x 13,5 см.
  • Собственост: Красимир Захариев
Категория: