Н. Симеонова с Димитровска награда, най-висшето държавно отличие за този период в Народна република България, за принос в областта на науката, изкуствата и културата.

  • Местоположение: София
  • Година: 1950
  • Размер: 10 х 15 см.
  • Собственост: Красимир Захариев
Категория: