• Местоположение: София
  • Година: 1990
  • Размер: 8,5 х 12 см.
  • Собственост: Надежда Тенева
Категории: ,