• Местоположение: София
  • Година: 1951
  • Размер: 29,5 x 21,5 см
  • Собственост: Надежда Тенева
Категории: ,