Семейството на Недялко Димов

  • Местоположение: Хасково
  • Година: 1943
  • Размер: 12 х 8 см.
  • Собственост: Недялко Димов
Категория: