• Местоположение: Хасково
  • Година: 1922
  • Размер: 8 x 13 см.
  • Собственост: Петър Бойчев
Категория: