• Местоположение: Хасково
  • Година: 1918
  • Размер: 14 x 9 см.
  • Собственост: Петър Бойчев
Категория: