Год. на изд. от текста на картичката. Трийсетметровата часовникова кула – един от символите на града. Построена в центъра на Пазарния площад в първите години на XIX век и разрушена през 1920 г.
Поздравителна картичка до Никола Радев, по повод настъпващата 1911 г. Подател : [не се чете]
Год. на изд.- от текста на картичката.

  • Местоположение: Хасково
  • Издателство: Гр. Пасков
  • Година: 1911
  • Размер: 9 x 14 см.
  • Собственост: Петър Бойчев
Категория: