Хасково – Памятник на капитану Петко войвода
Haskovo – Le monument de capitaine Petko voïvoda
Haskovo – Das Denkmal von Hauptmann Petko Wojwoda

  • Местоположение: Хасково
  • Автор: Г. Пасков
  • Издателство: Septemvri -Bulgaria, ДИ „Септември - България”
  • Година: 1977
  • Размер: 10,5 х 14,5 см.
  • Собственост: Регионална библиотека „Христо Смирненски”
Категория: