20-те години на миналия век

  • Местоположение: Хасково
  • Издателство: Кн. От. Паисий
  • Година: 1918
  • Размер: 9 x 14 см.
  • Собственост: Петър Бойчев
Категория: