• Местоположение: Минерални бани
  • Издателство: Д. К. Бояджиев
  • Година: 1912
  • Размер: 9 x 14 см.
  • Собственост: Петър Бойчев
Категория: