Една година без Асен Златаров

Двуседмичник за обществени и културни въпроси

  • Местоположение: София
  • Автор: Ред. Цвети Иванов
  • Издателство: п-ца Книпеграф
  • Година: 1937 - 1938
  • Размер: 24 х 35 см.
  • Собственост: Регионална библиотека „Христо Смирненски”
Категория:
Години