Bilinmeyen Asker Anıtı

Bilinmeyen Asker Anıtı, Balkan ve Birinci Dünya Savaşları sırasında özgürlük ve bağımsızlık adına ölen binlerce Bulgar’ın anısına kurulmuştur. Abide, şehrin Svoboda adlı merkez meydanında kurulmuştur. Abidenin temel taşı 06 Mayıs 1925 tarihinde (Bulgar Ordusu Bayramında) yerleştirilmiş ve 02 Haziran 1927 tarihinde açılmıştır. Anıt, Piskopos Hariton tarafından kutsanmış olup resmi törende III. Kral Boris hazır bulunmuştur.
Haskovo’daki Meçhul Asker Anıtı, heykelci T. Deliradev’in eseridir. Gri granit taşından kurulmuştur. Abidenin pozisyonu, bugün de alınmış olan en iyi karar hissini uyandırmaktadır. Abidenin kompozisyonunda tam askeri teçhizatlı Bulgar askerinin metalden şekillendirilen heykeli ayırt edilmektedir. Abidenin dört tarafındaki beyaz mermerden yontulmuş figürler, askeri birliklerinden piyade, topçu, süvari ve komando kadrosunu temsil etmektedirler. Anıtın cephe tarafına yiğitlik haçı da yerleştirilmiştir. Bilinmeyen asker anıtı, Bulgaristan tarihi ile ilgili tüm törenlerde Haskovo kamusunun saygı duruşunda bulunduğu yerdir.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.