Haskovo’nun Eski Saat Kulesi

Bulgar rönesansı döneminde zanaatların ve ticaretin gelişimi, birçok Bulgar yerleşim yerlerinde işgünü başlangıcının ve sonunun aynılaştırmasını gerektirmiştir. Esnaf birlikleri, yerleşim yeri merkezlerinde saat kuleleri inşa etmişler. Daha sonra bu kuleler mimari ve iktisadi sembol oluşturmuşlar. Haskovo’nun eski saat kulesi, XIX. yy’ın başlarında kurulmuştur. Yontulmuş taştan inşa edilen kule, gömülü saat mekanizmasıyla zamanı ölçer ve mekanizmaya bağlı olan bir bakır çan her saat çalar. Bu kulenin tepesinde bulunan bir odacıkta bir itfaiyeci nöbet tutar ve gerekli olduğunda yangın tehlikesi için bu çanı çalıyormuş. Zamanla bu işlev yok olmuş, fakat saat kulesi şehrin bir sembolü olarak kalmış. Belediye meclisi, 1913 yılında kulenin yıkılmasına karar almış, bunun için farklı sebepler belirtilmektedir. 100 yıl sonra 2013 yılında eski saat kulesinin yeniden kuruluşu törenle kutlanmış. 23 m yüksekliğindeki kule yeniden yontulu taş ile inşa edilmiş ve çan sesiyle saatleri ölçmektedir. Haskovo’nun saat kulesi tamamen bağışlarla inşa edilmiştir.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.