Hristo Smirnenski Bölge Kütüphanesi

Hristo Smirnenski Bölge Kütüphanesi, bölgedeki esas kitap haznesi, bölge bilim edebiyatı ve yerel periyodik basın arşivi ve okuyuculara genel kütüphane hizmeti veren merkezdir. Kütüphane, 1953 yılında kurulmuş olup 1975 yılında kitap merkezi için özel olarak inşa edilen yeni binaya taşınmıştır. Mimar Shopov ve mimar K. Georgiev’in ekipleriyle birlikte çalışan mimar, bibliyografi uzmanı ve edebiyat araştırmacısı Zdravko Dafinov’un, kütüphane binası mimari projesinde, kütüphane alanının düzenlenmesi ve donatımı üzerinde katkısı vardır. Geçmişte bugünkü kütüphane binasının yerinde Kitsa ve Stoycho Marchev ailesini sahibi bulunduğu şırlağan ve helva fabrikası bulunuyormuş. Akabinde Marchev ailesi bu mülkü Haskovo Belediyesine bağışlıyorlar. Binanın doğu kısmında Bölge Tarihi Müze bulunmaktadır.

Hristo Smirnenski Bölge Kütüphanesinin yaklaşık 65 yıllık faaliyeti, önemli kültür ve bilişim kurumu olarak yerini kanıtlamıştır. Müşterek bir amaçla gelenek ve yenilikler kütüphanenin esas işlevlerinin icra edilmesine yardımcı olmaktadır. Hristo Smirnenski Bölge Kütüphanesinin kitap fonu 409.000 ciltten ibaret olup 4.000 kayıtlı kullanıcısı, 52.000’den fazla ziyaretçisi, okuyucuları için ücretsiz internet, elektronik kataloga, elektronik kütüphane hizmetlerine, Haskovo Dijital Kütüphaneye ve dış veri bankalarına bağlantılı 25 bilgisayarlı çalışma yeri vardır. Kütüphane, iç ve yabancı yazılı söz, sanat ve kültür müellifleriyle görüşmeler organize etmekte ve gerçekleştirmektedir. Vatandaşlara bilgisayar başlangıç eğitimi vermekte, küçük çocuklarda okuma becerisi ve gereklilik oluşturmak için çaba göstermektedir. Bölgedeki diğer kütüphaneler için koordinasyon, eksper-konsültasyon ve ihtisaslaştırma faaliyetleri yürütmektedir. Basım faaliyetlerinde de gelenekleri ve proje geliştirme icraatında deneyimleri vardır.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.