Pakalevata Kashta (Paskelev’in Evi)

Bulgar rönensansı dönemindeki konut inşaatı, Bulgar halkının hayatındaki genel iktisadi, politik ve kültürel kalkınmayı yansıtmaktadır. Rönesans döneminde inşa edilen birçok ev mimari şahesere dönüşmüşlerdir. Bunların arasında Haskovo’daki Paskaleva Kashta da yer almaktadır. Bu ev, zengin itibarlı tüccar, rönesans döneminde Haskovo yönetimine etkin olarak katılan Çorbacı Paskal’a aittir. Milli kültür anıtı olarak ilân edilen Paskalev’in evi, yerel halkın köy tipi hayattan kent ve Avrupa hayat tipine geçişin açık göstergesidir. Bu ev bugün etnografya müzesine dönüştürülmüştür. İki katlı asimetrik bina çok sayıda ziyaretçiyi sadece dış görünümü değil, iç atmosferi ile de celp etmektedir. Bu inşaat stiline tipik yarı yuvarlak cumba, dekoratif duvar girintileri (alafrangalar), oyma tavan, kapı ve dolaplar, ahşap minderler vb. sıcaklık ve rahatlık ve işlevsellik hissini vermektedirler. Etnografik sergi Haskovalıların o zamanki yaşam biçimini göstermektedir. Ahşap minderlerin Viyana mobilyaları, Avrupa gümüş çatal-bıçak takımları, Rus semaveri, tipik Haskovo kilim ve çergelerle terkibi ilginçtir. Bu, Paskalev’in evinin kıyaslanamaz şekilde yegâneliğini ve aynı zamanda geleneğini belirtmektedir.

Adres: ul. Bratya Miladinovi No 9, Haskovo

This entry was posted in . Bookmark the permalink.