• Местоположение: София
  • Година: 1908
  • Издателство: фотографът Д. А. Карастоянов.
  • Размер: 16 х 10 см.
  • Собственост: Петър Бойчев
Категории: ,