Разходка в Градската градина

  • Местоположение: Хасково
  • Издателство: Книжарница Руси Иванов
  • Година: 1911
  • Размер: 9 x 14 см.
  • Собственост: Петър Бойчев
Категория: