(Гласът на нашето село)

  • Местоположение: Одрин
  • Автор: Отговорен директор: Ибрахим Гьоредже
  • Издателство: Печатница: Йетимлер Чаршъсъ № 18; тел.: 1350, гр. Одрин
  • Година: 1961
  • Собственост: Сабри Юнал Юансач и Муалла Гьоредже
Категория:
Години