Работна среща на екипа

На 30 ноември и 1 декември в Регионална библиотека „Хр. Смирненски”, Хасково се проведе среща на екипа за управление на проекта „Хасково и Одрин културно –исторически дестинации”.

Обсъдени бяха напредъка на проекта, верификация на направените разходи от Първо нива на контрол, актуализиране времевата рамка, организацията на предстоящи събития през следващото тримесечие.

Разисквани бяха въпроси, свързани с дигитализирането на литературно –историческите обекти, предвидени да влязат в дигиталния каталог и интерактивната карта на проекта, както и публикуването на информация на сайта и страницата във Фейсбук.