Родова среща на потомците на Нешо Брайков в гр. Хасково.

  • Местоположение: Хасково
  • Година: 1978
  • Размер: 17 x 11, 5 см.
  • Собственост: Наследниците на Нешо Брайков
Категория: