Седмичник за култура, информация и стопанство. Излиза всяка събота.

  • Местоположение: Хасково
  • Издателство: п-ца Дамянов
  • Година: 1934
  • Размер: 42 х 58 см.
Категория:
Години