Кръгла маса

На 29 – 30 май 2018 г. Регионална библиотека „Хр. Смирненски”, Хасково бе домакин на [...]

Информационно събитие

На 16 март в Регионална библиотека „Христо Смирненски” се проведе събитие за повишаване осведомеността, в [...]

Работна среща на 6 февруари 2018 г.

На 6 февруари 2018 г. в сградата на Фондация на Тракийски университет , гр.Одрин, Република [...]

Работна среща на екипа

На 30 ноември и 1 декември в Регионална библиотека „Хр. Смирненски”, Хасково се проведе среща [...]

Обмяна на опит и добри практики в сферата на издирване, документиране и авторски права на културното наследство

На 18 и 19 септември партньорите по проекта проведоха в Одрин конференция на тема „Обмяна [...]

Проект „Хасково и Одрин – културно- исторически дестинации”

В изпълнение на проект „Хасково и Одрин – културно- исторически дестинации” в Регионална библиотека „Хр. [...]