Хасково – Памятник на капитану Петко войвода
Haskovo – Le monument de capitaine Petko voïvoda
Haskovo – Das Denkmal von Hauptmann Petko Wojwoda

  • Location: Haskovo
  • Author: G. Paskov
  • Publishing: Septemvri - Bulgaria, ДИ „Септември - България”
  • Year: 1977
  • Size: 10,5 x 14,5 cm.
  • Ownership: Regional Library “Hr. Smirnenski”
Category: