TRAKYA ÜNİVERSİTESİ VAKFI

Trakya Üniversitesi Vakfı 30.03.1988 tarihinde kurulmuştur. Trakya Üniversitesi ve Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Araştırma Merkezleri ile her çeşit ve her derecedeki eğitim – öğretim birimlerindeki eğitim ve araştırmalarının düzeylerini arttırmaya ve ayrıca üniversite mensupları ile öğrencilerin ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik her türlü maddi ve manevi katkıda bulunmak ve çaba harcamak .
Bu doğrultuda; bilimsel araştırmalara destek sağlamak, üniversite ve bağlı birimlerin ihtiyacı olan demirbaş eşya veya tüketim malzemelerini, araç ve gereçleri temin etmek, ihtiyacı olan öğrencilere karşılıksız burs vermek, yurt içi ve yurt dışında bilimsel etkinliklere katılan öğretim elemanlarına ve öğrencilere maddi katkı sağlamak, öğretim elemanları, idari personel ve öğrencilere hizmet verecek sosyal,sportif ve kültürel yerler (kantin, kafeterya, okuma salonu vb. ) açmak, çalıştırmak ve kiraya vermek, üniversite ve bağlı birimleri tarafından düzenlenen sempozyum, panel, konferans ve seminer gibi bilimsel aktivitelere maddi ve manevi destek sağlamak veya bu tür etkinlikleri kendisi düzenlemek, üniversite ve bağlı birimlerin kullandığı bina ve tesislerin yapım ve onarımına yardımcı olmak, üniversite ve bağlı birimlerin yöneticilerinin katılacakları ulusal veya uluslararası toplantılarda maddi destek sağlamak, üniversite ve bağlı birimlerin taşıt alımı, bakım,onarım ve akaryakıt giderlerine maddi destek vermek, temsil – tören, ağırlama, çiçek, telefon, telgraf, vb. giderlerine katkıda bulunmak, Trakya Üniversitesi ve bağlı birimleri ile endüstri ve iş alemi arasında iş birliği kurmak, kurulacak işbirliğini desteklemek, bu maksatla ticari ve endüstriyel işletmeler ve eğitim kurumları kurmak, bunlara mülk edinmek, işletmek ve bu tür kuruluşlara ortak olmak, bu amaçla her türlü ticari sınai faaliyette bulunmak, başarılı öğretim elemanlarını, öğrencileri, üniversite personelini ve vakfın gelişmesine hizmet eden vakıf elemanlarını maddi, manevi ödüllendirmek, kitap ve basılı eğitim – öğretim malzemelerinin hazırlanmasını, basımını ve satışını yapmak, üniversite rektörlüğü ve bağlı birimlerin her türlü eleman ihtiyacını karşılamak üzere Personel çalıştırmak, yukarıda sayılanlar dışında Üniversite ve bağlı birimlerinin eğitim ve öğretime yönelik her türlü isteklerine cevap vermek üzere çaba sarf etmek imkanlar yaratmaktır.