Hristo Smirnenski Bölge Kütüphanesi Haskovo

Hristo Smirnenski Bölge Kütüphanesi, bölgedeki esas kitap haznesi, bölge bilim edebiyatı ve yerel periyodik basın arşivi ve okuyuculara genel kütüphane hizmeti veren merkezdir. Kütüphane, 1953 yılında kurulmuş. Hristo Smirnenski Bölge Kütüphanesinin yaklaşık 65 yıllık faaliyeti, önemli kültür ve bilişim kurumu olarak yerini kanıtlamıştır. Müşterek bir amaçla gelenek ve yenilikler kütüphanenin esas işlevlerinin icra edilmesine yardımcı olmaktadır. Hristo Smirnenski Bölge Kütüphanesinin kitap fonu 409.000 ciltten ibaret olup 4.000 kayıtlı kullanıcısı, 52.000’den fazla ziyaretçisi, okuyucuları için ücretsiz internet, elektronik kataloga, elektronik kütüphane hizmetlerine, Haskovo Dijital Kütüphaneye ve dış veri bankalarına bağlantılı 25 bilgisayarlı çalışma yeri vardır. Kütüphane, iç ve yabancı yazılı söz, sanat ve kültür müellifleriyle görüşmeler organize etmekte ve gerçekleştirmektedir. Vatandaşlara bilgisayar başlangıç eğitimi vermekte, küçük çocuklarda okuma becerisi ve gereklilik oluşturmak için çaba göstermektedir. Bölgedeki diğer kütüphaneler için koordinasyon, eksper-konsültasyon ve ihtisaslaştırma faaliyetleri yürütmektedir. Basım faaliyetlerinde de gelenekleri ve proje geliştirme icraatında deneyimleri vardır.

Gerçekleştirilen Projeler:

“Doğada Kim Temizlik Yapıyor?” projesi, “Kütüphane – Kamu Yaşamının Aktif Bir İştirakçisidir” – 2016 proje müsabakasında “Bulgaristan Global Kütüphaneler” vakfı tarafından finanse edilmektedir. %20 zorunlu ortak finansmanı ile karşılıksız finansmanın miktarı 3.050 levadır.
“Kamu Kütüphanesi – Herkes İçin Açık Bir Yer” projesi, Özürlü Kişilerin Entegrasyonu Kanunun 8. maddesinin 6. bendine istinaden Özürlü Kişiler Ajansı tarafından finanse edilmektedir. Para yardımının miktarı 14.167 levadır.
• Haskovo Hristo Smirnenski Bölge Kütüphanesi, esas amacı işgücü piyasasına ulaşımlarının kolaylaştırılması için özürlü gruplar için Bilgisayar Okuryazarlığı Eğitim Programı geliştirilmesi olan „Е-skills for E-inclusion“ projesinin icraatında “Bulgaristan Global Kütüphaneler Vakfı”nın ortağıdır. Bu proje, Kuzey İrlanda, İspanya, İtalya ve Romanya olmak üzere 5 ortak kuruluş tarafından Avrupa ERASMUS+ Programı tarafından sağlanan paralarla icra edilmektedir. Bu projenin Bulgar ekibine daha 3 bölge kütüphanesinin Bilişim ve İletişim Teknolojileri uzmanları katılmaktadır.
“Kütüphane – Gençler – Kitap” projesi, “Kütüphane – Kamu Yaşamının Aktif Bir İştirakçisidir” – 2018 proje müsabakasında “Bulgaristan Global Kütüphaneler” vakfı tarafından finanse edilmektedir. %20 kendi iştirakiyle projenin toplam değeri 3.050 levadır.