Projenin amacı:

Dijital teknolojilerin daha geniş alanda kullanmak suretiyle kültürler arası diyalogun teşviki ve kültür mirasa ulaşımın iyileştirilmesidir. Bir bölgenin kültür-tarih mirası, turizme elverişli olan faktörlerden birisidir. Bu mirasın dijitalleştirilmesi ve gelecek nesillere muhafaza edilmesi ise, turizmdeki sorunların büyük bir kısmını kalıcı olarak halledilmesi için çok iyi bir ortam yaratmaktadır. Müşterek kültür-tarihi miras bölgesi kavramının oluşturulması, sınır ötesi bölgede bölgelerin yakınlaşmasını hızlandıracaktır. Öngörülen kültür mirasın dijitalleştirilmesi, bu mirasın müşterek bir bilgi ortamında paylaşılması, araştırılması ve tanıtılması ve aynı zamanda gelecek nesillere muhafaza edilmesi için sınırsız imkânlar sağlayacaktır.