Старата часовникова кула на Хасково

Развитието на занаятчийсвото и търговията в много български селища през Възраждането налага необходимостта от уеднаквяване на началото и края на работния ден. Еснафските организации издигат в центъра на селищата часовникови кули, които по-късно се превръщат в архитектурен и стопански символ. Старата часовникова кула на Хасково е построена в началото на ХІХ в. Изградената от дялан камък кула отмерва времето с вградения часовников механизъм, свързан с медна камбана, която бие на всеки час. В стаичка на върха на кулата е дежурял пожарникар, който при необходимост биел камбаната за опасност от пожар. С течение на времето тази функция отмира, но часовниковата кула остава един от символите на града. През 1913 г. общинският съвет взема решение за събарянето на кулата, за което се изтъкват различни причини. 100 години по-късно, през 2013 г. тържествено се отбелязва възстановяването на старата часовникова кула. Високата 23 метра кула отново е изградена от дялан камък и отмерва часовете с камбанен звън. Часовниковата кула на Хасково е възстановена изцяло с дарения.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.