Nesho Braykov, Pavel Braykov, Rashko Tsokov and other fighters in front of the mausoleum of Apriltsi in the town of Koprivshtitsa.

  • Location: Koprivshtitsa
  • Year: 1928
  • Size: 15 x 11 cm.
  • Ownership: The heirs of Nesho Braykov
Category: